مدارک ثبت نام

مدارک لازم برای دریافت جواز کسب پنج ساله (سال ۱۳۹۴)
۱_ ثبت نام اینترنتی در سایت اصناف (با همراه داشتن عکس_شناسنامه_کارت ملی_پایان خدمت و اجاره نامه یا سند مالکیت) مرجع صدور اتحادیه درج گردد.
۲_تکمیل فرم درخواست
۳_آخرین فیش پرداخت دارایی و شهرداری(مشاغل)
۴_اصل شناسنامه
۵_اصل کارت ملی
۶_اصل کارت پایان خدمت یا معافیت
۷_عکس ۴*۳ (۱۲ قطعه)
۸_ارائه مدرک تحصیلی
۹_قبض تلفن دارای کد پستی.همچنین استعلام کد پستی شماره تلفن آدرس مورد درخواست محل کسب از اداره پست اجباری می باشد
۱۰_اصل اجاره نامه_بیع نامه(به همراه کپی سند ملک)_سند مالکیت(تعهد محضری)
۱۱_بازرسی محل کسب توسط بازرس اتحادیه(پرداخت مبلغ ۹۰۰/۰۰۰ ریال)
۱۲_گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد
۱۳_تأییدیه کمیسیون فنی
۱۴_گواهینامه کلاس آموزشی(پرداخت مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال با همراه داشتن کارت عابر بانک دارای رمز دوم جهت ثبت نام اینترنتی)
۱۵_تائیدیه اماکن (داشتن دوربین مداربسته با قابلیت دید در شب تا شعاع ۳۰ متر_کپسول الزامی می باشد).
۱۶_پرداخت حق عضویت اولیه مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال در اتحادیه
۱۷_پرداخت حق اتاق اصناف ایران مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۳۱۰۰۵۹۷۰۰۴ بانک ملی شعبه پیام انقلاب اسلامی

۱۸_پرداخت حق اتاق اصناف شهرستان تهران (بابت بازرسی و نظارت) مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۵۰۱۶۴۴۴۵۵۴ بانک ملت شعبه پیچ شمیران کد ۶۸۱۲۲
۱۹_پرداخت حق اتاق اصناف تهران مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۶۵۷۹۸۶۶۲ بانک تجارت شعبه پیچ شمیران
۲۰_پرداخت حق حساب خزانه تمرکز وجوه درآمدی دولت مبلغ ۳۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۵۳۱۱۲۲۴۰۰۲ بانک ملی
۲۱_پرداخت حق صدور پروانه کسب مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال در اتحادیه
۲۲_پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال حق تمبر در اتحادیه
۲۲_پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال جهت ثبت جواز در سایت اصناف در اتحادیه
۲۴_در صورت داشتن شریک ارائه رضایت نامه محضری شرکا الزامی می باشد.